วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เมนบอร์ด คือ

Mainboard

เมนบอร์ด คือ แผงวงจรหลักที่ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนทางอิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้ ซึ่งเมนบอร์ดเปรียบเสมือนศูนย์กลางในการทำงาน และเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น CPU, RAM, Hard Disk, CD-ROM, Floppy Disk, VGA Card เป็นต้น

ในอีกความหมายหนึ่ง

เมนบอร์ดเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญรองมาจากซีพียู เมนบอร์ดทำหน้าที่ควบคุม ดูแลและจัดการๆ ทำงานของ อุปกรณ์ชนิดต่างๆ แทบทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ซีพียู ไปจนถึงหน่วยความจำแคช หน่วยความจำหลัก ฮาร์ดดิกส์ ระบบบัส บนเมนบอร์ดประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ มากมายแต่ส่วนสำคัญๆ ประกอบด้วย3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ15 ธันวาคม 2552 22:47

  ทำได้ดีมากค่ะ.........

  ตอบลบ
 2. เก่งกันทุกคนเลยนะค่ะ
  เข้าใจทำนะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ15 ธันวาคม 2552 22:56

  สวยดีนะ...........................

  ตอบลบ